Ценовник

Велес - Прилеп

16:15:00 - 17:30:00

во еден правец 260 МКД

повратна 450 МКД

студентски 340 МКД

Велес - Битола

16:15:00 - 18:30:00

во еден правец 340 МКД

повратна 550 МКД

студентски 290 МКД

Велес - Ресен

16:15:00 - 19:45:00

во еден правец 430 МКД

повратна 650 МКД

студентски 560 МКД

Велес - Охрид

16:15:00 - 20:30:00

во еден правец 490 МКД

повратна 750 МКД

студентски 660 МКД

Штип - Велес

15:15:00 - 16:15:00

во еден правец 150 МКД

повратна 230 МКД

студентски 0 МКД

Кочани - Велес

14:30:00 - 16:15:00

во еден правец 230 МКД

повратна 300 МКД

студентски 0 МКД